Diagnostic technique based on additive models in the tasks of the ongoing exploitation of gas network

Zofia Łabęda-Grudziak

Abstract

The article presents a method of estimating the pressure value at given nodes of natural gas transmission network for the purposes of predicting changes of the process state during its exploitation. For this purpose additive regression model was applied together with non-parametric estimation techniques, which was used for monitoring the operation of gas networks, as well as designing the system of fault detection, and then – the assessment of sensitivity for particular faults. Research was conducted on the basis of data from the analytical model of network simulator, which is adjusted to the actual gas transmission network.
Author Zofia Łabęda-Grudziak (FM / IACR)
Zofia Łabęda-Grudziak,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
Journal seriesEksploatacja i Niezawodność, ISSN 1507-2711
Issue year2016
Vol18
No1
Pages50-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish detekcja uszkodzeń, addytywny model regresji, identyfikacja, eksploatacja, sieci przesyłowe gazu
Keywords in English fault detection, additive model, identification, exploitation, gas transmission network
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metodę oszacowania wartości ciśnienia w określonych punktach węzłowych sieci przesyłowej gazu ziemnego dla potrzeb przewidywania zmiany stanu procesu w trakcie jego eksploatacji. W tym celu wykorzystano addytywny model regresji wraz z nieparametrycznymi technikami estymacji, który posłużył zarówno do monitorowania pracy sieci gazowej, jak i do konstrukcji układu detekcji uszkodzeń, a następnie do oceny wrażliwości na występowanie poszczególnych uszkodzeń. Badania przeprowadzono na podstawie danych z modelu analitycznego symulatora sieci, który dostrojony jest do rzeczywistej sieci przesyłowej gazu.
DOIDOI:10.17531/ein.2016.1.7.
URL http://www.ein.org.pl/2016-01-07
Languageen angielski
File
Artykul_EiN_Z.M_Labeda_Grudziak_wersja_ang.pdf 1.1 MB
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 28-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 28-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.31; WoS Impact Factor: 2016 = 1.145 (2) - 2016=1.12 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?