Analiza LCA drewna jako materiału konstrukcyjnego w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami materiałowymi stosowanymi w budownictwie

Arkadiusz Węglarz , Iwona Duszyk

Abstract

The paper presents the results of comparative analysis of LCA method for structural elements of steel, reinforced concrete and timber. The criteria of assessment were: amount of accumulated usage of energy and accumulated emission of CO2. On the basis of results it can be stated, that in the case of walls - the steel framework wall is characterised by the highest accumulated energy. For the reinforced concrete wall the accumulated energy is about 1,4 times lower and for timber framework wall about 4 times lower. In the case of floors - the floor with steel beams has the highest accumulated energy, which is about 1,8 times as much as for reinforced concrete slab and about 2,6 times as much as for timber floor. Similar results were obtained for accumulated emission of CO2
Author Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
, Iwona Duszyk (FCE / ICE)
Iwona Duszyk,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesFizyka Budowli w Teorii i Praktyce, ISSN 1734-4891
Issue year2016
Vol8
No2
Pages35-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetoda LCA, skumulowane zużycie energii, skumulowana emisja CO2, konstrukcje drewniane
Keywords in EnglishLCA method, energy cumulative consumption, CO2 cumulative emission, timber structures
Abstract in Polish W artykule opisano wyniki analiz porównawczych metodą LCA elementów konstrukcyjnych ze stali, żelbetu i drewna. Za kryteria oceny przyjęto wielkość skumulowanego zużycia energii i skumulowanej emisji CO2. Na podstawie wyników analiz można stwierdzić, że w przypadku ścian największą energią skumulowaną charakteryzuje się ściana szkieletowa o konstrukcji stalowej. Wartość energii skumulowanej jest ok. 1,4 razy mniejsza, a ściany szkieletowej drewnianej ok. 4 razy mniejsza. W przypadku stropów podobnie największa ilość skumulowanej energii przypada na strop z belkami stalowymi - jest to wartość ponad 1,8 razy większa niż stropu żelbetowego i ponad 2,6 razy większa niż stropu drewnianego. Podobne wyniki uzyskano w przypadku skumulowanej emisji CO2
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?