Użyteczność betonu zrównoważonego- emisja CO2

Rafał Latawiec , Piotr Paweł Woyciechowski , Karol Kowalski

Abstract

The balance of carbon dioxide emissions and other greenhouse gases in the life cycle of concrete is one of the important elements shaping the sustainable development of concrete technology. Modifications in the composition and compounds in the aim of minimization of so-called. “carbon footprint” of concrete also affect the majority of its technical features, including primarily the mechanical properties and durability. The article presents a desirability function that would allow to estimate the combined effect of the modification in terms of both CO2 emissions and some of the technical features of the concrete. As criterial features equivalent CO2 emission, compressive strength and susceptibility/ resistance to concrete carbonation were selected. Selected features should be considered as an example – for the presentation of the proposed methodology, and represent the three pillars of concrete desirability in terms of sustainable development, i.e.: the constructional usefulness, durability and environmental performance
Author Rafał Latawiec (FCE)
Rafał Latawiec,,
- Faculty of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Karol Kowalski (FCE / IRB)
Karol Kowalski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Pages189-199
Publication size in sheets0.5
Book IX Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność. Monografie technologii betonu, vol. 1-2, 2016, Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu, ISBN 978-83-61331-24-7, 1544 p.
program_2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishbeton zrównoważony, emisja CO2
Keywords in Englishcarbon dioxide emission, concrete technology
Abstract in PolishBilans emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w cyklu życia betonu stanowi jeden z istotnych elementów kształtowania zrównoważonego rozwoju technologii betonu. Modyfikacje składników i składu w kierunku minimalizacji tzw. „śladu węglowego” betonu wpływają także na większość jego cech technicznych, w tym przede wszystkim na cechy mechaniczne i trwałość. W artykule zaproponowano funkcję użyteczności, która pozwoliłaby szacować łączny skutek modyfikacji w aspekcie zarówno emisji CO2 , jak i wybranych cech technicznych betonu. Jako cechy kryterialne wybrano ekwiwalentną emisję CO2, wytrzymałość na ściskanie i podatność/odporność betonu na karbonatyzację. Wybrane cechy należy traktować jako przykładowe – służące przedstawieniu proponowanej metodyki, a reprezentujące trzy filary użyteczności betonu w ujęciu zrównoważonego rozwoju, tj.: przydatność konstrukcyjną, trwałość i ekologiczność
Languagepl polski
File
latwiec_woyciechowski_kowalski.pdf 1.16 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?