Idea wykorzystania gruntu jako źródła ciepła i sezonowego magazynu

Dorota Chwieduk , Michał Chwieduk

Abstract

The paper presents idea of utilization of the ground as a natural heat source for a heat pump and idea of the underground thermal energy storage, mainly in duct stores . At the beginning a role of the heat storage to improve efficiency of the heating systems, especially of the systems based on renewables is underlined. The historical development of geothermal heat pumps and underground thermal storage systems, especially those which accumulate solar energy, has been presented. Different types of seasonal underground stores and their thermal characteristics are described, including their advantages and disadvantages. Different attempts to theoretical and experimental research studies, including mathematical modelling of the phenomena in the ground medium and its surrounding have been considered. Main elements of the ground stores are described. Accumulation of solar energy in the ground during summer, when solar irradiation is high, for the space heating use in winter, when solar irradiation is low, makes the solar space heating systems to be more reliable and effective, and reduce the fossil fuels consumption.
Author Dorota Chwieduk (FPAE / IHE)
Dorota Chwieduk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Chwieduk (FPAE / IHE)
Michał Chwieduk,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsIdea of utilization of a ground as the heat source and seasonal thermal energy storage
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2016
Vol12
No379
Pages17-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmagazynowanie ciepła w gruncie, sezonowe magazynowanie energii słonecznej, gruntowy wymienniki ciepła
Keywords in Englishground heat storage, seasonal solar energy storage, ground heat exchangers
Abstract in PolishW artykule opisano ideę wykorzystania gruntu jako naturalnego źródła ciepła wykorzystywanego jako dolne źródło pompy ciepła i ideę sezonowego magazynowania ciepła w podziemnych magazynach, w szczególności w magazynach gruntowych. Na wstępie podkreślono rolę magazynowania ciepła przy zwiększeniu efektywności działania systemów grzewczych, w szczególności tych, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Następnie przedstawiono rys historyczny wprowadzenia i stosowania instalacji grzewczych z gruntową pompą ciepła i systemów magazynowania ciepła w gruncie, zwłaszcza tego pochodzącego z instalacji słonecznych. Zaprezentowano klasyfikację sezonowych podziemnych magazynów z długoterminowym magazynowaniem ciepła i ich charakterystykę, uwzględniając podstawowe zalety i wady. Zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w kolejnych kilku dekadach w odniesieniu do prowadzonych badań eksperymentalnych gruntu, jako naturalnego źródła i magazynu ciepła, jak do modelowania matematycznego zjawisk w nim zachodzących i w jego otoczeniu. Opisano podstawowe elementy gruntowych magazynów ciepła. Podkreślono, iż magazynowanie energii promieniowania słonecznego w okresie letnim, kiedy to występuje nadmiar energii promieniowania słonecznego, do jego wykorzystania zimą, jest efektywnym sposobem zwiększenia niezawodności działania grzewczych instalacji słonecznych i zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej do ogrzewania pomieszczeń.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?