Zastosowanie metod symulacyjnych w badaniu wybranych procesów magazynowych w magazynie wysokoregałowym

Mariusz Kostrzewski

Abstract

This paper aims to discuss the use of simulation methods in the research on warehouse processes, mainly in high-bay warehouse. In particular, it concerns analysis of simulation results of order-picking process. The research was conducted for stochastically varied orders in picking lists. The analysis in the paper leads to determine whether the sample of data could be assigned as theoretical probability distribution. The sample data are durations of order-picking process. A simulation model was developed in order to study the process of picking as stochastic approach. The model was validated in order to compare its performance with classic method of order-picking time calculating in engineering practice.
Author Mariusz Kostrzewski (FT / DCFTE)
Mariusz Kostrzewski,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No111
Pages301-312
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmagazyn wysokoregałowy, model symulacyjny, proces komisjonowania
Keywords in Englishhigh-bay warehouse, simulation model, order-picking process
Abstract in PolishNiniejszy artykuł ma na celu omówienie zastosowania metod symulacyjnych w badaniu procesów magazynowych, w głównej mierze w magazynie wysokoregałowym. W szczególności dotyczy to analizy wyników symulacji procesu komisjonowania. Badanie realizowane było dla stochastycznie zróżnicowanej liczby pozycji w wierszu zlecenia na komisjonowanie. W pracy dokonano analizy mającej prowadzić do określenia czy badanemu przypadkowi przepływu materiałów możliwe jest przyporządkowanie teoretycznego rozkładu prawdopodobieństwa, którym można by opisać wyniki uzyskane z prób. Poprzez wyniki rozumiane są wartości czasów trwania procesu komisjonowania. Model symulacyjny został przygotowany z myślą o badaniu procesu komisjonowania w ujęciu stochastycznym. Model został poddany walidacji w celu porównania jego działania z metodą obliczania czasów procesów komisjonowania w praktyce inżynierskiej.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 24-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 24-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?