Подход Польши к информатизации государства.

Kazimierz Waćkowski , Larysa J. Gordiienko

Abstract

The paper: "Polish approach to the computerization of the state" discussed issues such as: a new approach to the computerization of the state; development challenges and civilization in the context of the EU and Polish strategies; integrated computerization of key activities; the provision of e-services; systematize and catalog e -services; open government, and promoting the development of civil society; interoperability; information security; computerization of offices; the role and functions of ePUAP.
Author Kazimierz Waćkowski (FPE / IOPS)
Kazimierz Waćkowski,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Larysa J. Gordiienko
Larysa J. Gordiienko,,
-
Pages26-28
Book Waćkowski Kazimierz, Gordiienko Larysa J. (eds.): Державне управління та державна служба, 2013
Keywords in Polishinformatyzacja, ePUAP, UE, zintegrowana informatyzacja, społeczeństwo obywatelskie
Keywords in Englishcomputerization, ePUAP, EU, integrated computerization, civil society
Abstract in PolishW referacie pt.: „Podejście Polski do informatyzacji państwa” omówiono takie zagadnienia, jak: nowe podejście do informatyzacji państwa; wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w kontekście strategii UE i Polski; kluczowe działania zintegrowanej informatyzacji; świadczenie e-usług publicznych; systematyzowanie i katalog e-usług; otwarty rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ; interoperacyjność; bezpieczeństwo teleinformatyczne; informatyzacja urzędów; rola i funkcje ePUAP.
Languageru rosyjski
Score (nominal)0
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?