Pomiary inklinometryczne i tensometryczne podczas realizacji ścian szczelinowych stanowiących obudowę głębokich wykopów

Urszula Tomczak , Anna Lejzerowicz

Abstract

Istotnym zadaniem na budowie jest kontrola spełnienia założonych wymagań projektowych, w tym przemieszczeń ścian obudowy. W artykule przedstawiono metody pomiarów inklinometrycznych zarówno manualnych, jak i automatycznych oraz pomiary naprężeń w betonie przy użyciu czujników t ensometrycznych. Na przykładach zostały omówione wyniki pomiarów oraz ich korelacja z wynikami obliczeń projektowych.
Author Urszula Tomczak (FCE / IRB)
Urszula Tomczak,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Anna Lejzerowicz (FCE / IRB)
Anna Lejzerowicz,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315, (0 pkt)
Issue year2019
Vol75
No1
Pages33-37
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?