Mini- malne zbrojenie ze względu na zarysowanie w żelbe- towych elementach rozciąganych

Michał Adam Knauff , Bartosz Grzeszykowski , Agnieszka Julita Golubińska

Abstract

New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
Author Michał Adam Knauff (FCE / ICE)
Michał Adam Knauff,,
- The Institute of Civil Engineering
, Bartosz Grzeszykowski (FCE / ICE)
Bartosz Grzeszykowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Agnieszka Julita Golubińska (FCE / ICE)
Agnieszka Julita Golubińska,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol74
No3
Pages`34-137
Publication size in sheets5.15
Keywords in Polishzbrojenie, elementy żelbetowe, Eurocod 2
Keywords in Englishreinforcement, Eurocode 2
Abstract in PolishZaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back