A Hybrid Approach to Parallelization of Monte Carlo Tree Search in General Game Playing

Jacek Mańdziuk , Maciej Świechowski

Abstract

W pracy proponowany jest nowy sposób zrównoleglenia algorytmu MCTS (Monte Carlo Tree Search) w kontekście jego zastosowań w domenie gier. W szczególności omawiane jest zastosowanie proponowanej metody w dziedzinie General Game Playing. Proponowana metoda, nazwana w pracy Limited Hybrid Root-Tree Parallelization, stanowi kombinację dwóch znanych w literaturze podejść, mianowicie Root Parallelization oraz Tree Parallelization, wyposażonych dodatkowo w mechanizm ograniczający wybór akcji w trakcie (zrównoleglanego) przeszukiwania przestrzeni stanów (drzewa gry).
Author Jacek Mańdziuk ZSIMO
Jacek Mańdziuk,,
- Department of Artificial Intelligence and Computational Methods
, Maciej Świechowski
Maciej Świechowski,,
-
Pages199-215
Book Challenging Problems and Solutions in Intelligent Systems, Studies in Computational Intelligence, vol. 634, 2016, ISBN 978-3-319-30164-8
DOIDOI:10.1007/978-3-319-30165-5_10
Languageen angielski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 22-06-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back