VERIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE NOX STORAGE PROCESS IN AN LNT REACTOR BASED ON EXPERIMENTAL DATA

Wojciech Kamela

Abstract

In the article the mathematical model of the NO2 storage process in an LNT reactor was presented. The theoretical bases were described, which allowed to establish a model and to present assumptions that have to be fulfilled in order for the model to be fully functional and to represent the actual NO2 storage processes in an actual reactor as accurately as possible. The presented model considers the overall storage capacity, NO2 concentration, and the working temperature of a reactor, as factors influencing its ability to store NO2. Further in the article, the results obtained from model calculations were compared with the results of the NOx storage process in the actual research reactor, in different working temperatures. The obtained results show that the presented mathematical model allows to accurately represent the NOx storage process in an actual LNT reactor.
Author Wojciech Kamela IP
Wojciech Kamela,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X [1233-8303]
Issue year2016
Vol108
No4(108)/2016
Pages99-110
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsilniki spalinowe, reaktory katalityczne, reaktory LNT, obliczenia symulacyjne, magazynowanie tlenków azotu,
Keywords in Englishcombustion engines, catalytic reactors, LNT reactors, simulation calculations, nitric oxides storage
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano model matematyczny przebiegu procesu magazynowania dwutlenku azotu w reaktorze LNT. Opisano postawy teoretyczne, które pozwoliły na opracowanie modelu oraz przedstawiono założenia, które musi on spełniać, aby był w pełni funkcjonalny i możliwie dokładnie odwzorowywał rzeczywiste procesy magazynowania NO2 zachodzące w rzeczywistym reaktorze. Proponowany model uwzględnia całkowitą pojemność magazynowania, stężenie NO2 oraz temperaturę pracy reaktora, jako czynniki wpływające na jego zdolność do magazynowania NO2. W dalszej części pracy porównano wyniki uzyskane na podstawie obliczeń modelowych z wynikami przebiegu procesu magazynowania NOX w rzeczywistym reaktorze badawczym, w różnych temperaturach jego pracy. Uzyskane wyniki pokazują, że proponowany model matematyczny pozwala z dużą dokładnością odwzorować przebiegu procesu magazynowania tlenków azotu w rzeczywistym reaktorze LNT.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=697:wojciech-kamela-verification-of-the-mathematical-model-of-the-nox-storage-process-in-an-lnt-reactor-based-on-experimental-data&catid=93:zeszyt-41082016&Itemid=29
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back