Wpływ powierzchniowej korozji lokalnej na zmiany charakterystyk geometrycznych przekrojów poprzecznych prętów stalowych i analiza możliwych następstw

Aniela Maria Glinicka

Abstract

The article analyzes the effects of surface atmospheric coagulation on steel elements. A brief overview of selected corroded road structures in urban infrastructure was presented. In order to carry out calculations of the bearing capacity and deformability of elements of a corroded structure, it is necessary to start from determining its corroded geometrical dimensions. The geometric characteristics of the corroded elements are changed compared to the new element. This affects the load capacity and deflection of beams
Author Aniela Maria Glinicka (FCE / ICE)
Aniela Maria Glinicka,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (0 pkt)
Issue year2019
No1/2
Pages53-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkorozja prętów stalowych, korozja barier drogowych
Keywords in Englishcorrosion of steel rods, corrosion of road barriers
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano skutki działania powierzchniowej koro-zji atmosferycznej na elementy stalowe. Przedstawiono krótki prze-gląd wybranych skorodowanych konstrukcji drogowych w infrastruk-turze miejskiej. Aby przeprowadzić obliczenia nośności i odkształ-calności elementów skorodowanej konstrukcji, trzeba zacząć od wyznaczenia jej wymiarów geometrycznych po korozji. Charaktery-styki geometryczne skorodowanych elementów są zmienione w porównaniu do elementów nowych. Ma to wpływ na nośność oraz ugięcia prętów.
DOIDOI:10.24136/atest.2019.006
Languagepl polski
File
Autobusy_2019_AG.pdf 722.17 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?