Numerical simulation of the compression problem between two rollers. Symulacja numeryczna zagadnienia docisku między dwiema rolkami

Yuriy Pyryev , Marek Pawlikowski

Abstract

This paper undertakes the problem of the calculation of contact area between two rollers which are compressed to each other. The relative displacement of the axes of the rollers is also determined. The calculations were made by means of the finite element method (FEM). The FEM analyses were carried out with the use of five 3D numerical models of two rollers. The individual models differ one from the other with the boundary conditions and geometry. The obtained results are comparable to the ones achieved by other authors. However, in some cases they indicate an improper approach to the problem presented in other papers. The methodol-ogy shown in this paper will be applied in the calculation of the contact area between two rollers of a printing machine. It will be also possible to calculate the relative displacement of the rollers. The rollers are modelled as elastic media.
Author Yuriy Pyryev ( / / IMP)
Yuriy Pyryev,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Marek Pawlikowski (FPE / IMP)
Marek Pawlikowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Journal seriesInżynieria Powierzchni - Surface Engineering, ISSN 1426-1723
Issue year2016
Vol21
NoN 2
Pages3-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetoda elementów skończonych, zagadnienia kontaktu tocznego, przemieszczenie osi, technika druku
Keywords in Englishfinite element method, roller contact problems, displacement of axes, printing technique
Abstract in PolishW pracy podjęto zagadnienie obliczania pola kontaktu pomiędzy dwoma dociskanymi do siebie cylindrami. Określono także wzajemne przemieszczenie osi cylindrów. Obliczenia wykonano za pomocą metody elementów skończonych (MES). Analizy MES wykonano na pięciu trójwymiarowych modelach numerycznych dwóch cylindrów. Poszczególne modele różnią się od siebie warunkami brzegowymi i geometrią. Otrzymane wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi przez innych autorów, jednakże w niektórych przypadkach wskazują one na niewłaściwe podejście do zagadnienia prezentowane w innych pracach. Metodologia przedstawiona w niniejszej pracy będzie zastosowana do obliczenia powierzchni kontaktu między cylindrami maszyny drukującej. Możliwe będzie także obliczenie wzajemnego przemieszczenia tych cylindrów. Cylindry zamodelowano jako ośrodki sprężyste.
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?