Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Maria Miller-Jankowska , Mirosława Lewandowska-Tranda

Abstract

The paper presents the university base of knowledge as a CRIS type system and at the same time an institutional repository. Systems CRIS (Current Research Information System) currently being developed by the scientific community gather comprehensive Information about research conducted at individual institutions. The WUT Base of Knowledge using proprietary software OMEGA-PSIR is an example connecting system CRIS and a university repository, collecting and preserving intellectual output of WUT. Base of Knowledge is a source of information on the directions of research conducted at the university. The base has many uses: data collection, content archiving, analytical tools and reporting, extensive system parameterization. Academic libraries, participating in the creation of university's databases, perform an important task for the university, other than the traditional functions of librarians.
Author Maria Miller-Jankowska (ML WUT)
Maria Miller-Jankowska,,
- Main Library of Warsaw University of Technology
, Mirosława Lewandowska-Tranda (ML WUT)
Mirosława Lewandowska-Tranda,,
- Main Library of Warsaw University of Technology
Journal seriesStudia o Książce i Informacji, ISSN 0524-4471
Issue year2016
No35
Pages102-118
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishuczelniana baza wiedzy, repozytorium instytucjonalne, system CRIS, archiwizacja dorobku naukowego, biblioteki akademickie, zasoby naukowe
Keywords in Englishuniversity knowledge base, institutional repositories, system CRIS, intellectual output preserving, academic libraries, university achievements, research output
Abstract in PolishBiblioteki szkół wyższych w związku z nieuchronnymi zmianami ograniczającymi ich tradycyjne dotąd funkcje muszą przygotować się do wypełniania nowych zadań, potrzebnych uczelni. Szkoły wyższe w coraz większym zakresie obligowane są do sprawozdawczości i nowych wymogów parametryzacji jednostek naukowych. Bibliotekarze mogą pomóc w obsłudze zarówno lokalnych systemów informacyjnych ewidencjonujących dorobek naukowo-badawczy uczelni, jak i zasilaniu Systemu Informacji o Nauce. W świecie naukowym w celu wspomagania polityki naukowej rozwijane są obecnie systemy typu CRIS (Current Research Information System), gromadzące kompleksowe informacje o potencjale naukowo-badawczym instytucji. Wdrażane są zarówno na szczeblu centralnym – krajowym, jak i lokalnym, służąc również ewaluacji i przekazywaniu danych do centralnych systemów informacji o nauce. Rozwiązaniem łączącym system typu CRIS i repozytorium jest Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, oparta na oprogramowaniu Omega-PSIR, obejmująca całokształt archiwizowanej intelektualnej produkcji uczelni. Ze względu na swój rozbudowany system parametryzacji jest unikalnym rozwiązaniem w skali innych repozytoriów. Jedną z istotnych ról Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest wspomaganie sprawozdawczości uczelnianej w obszarze badań naukowych, przede wszystkim w zakresie publikacji naukowych. Do zadań Biblioteki Głównej PW należy koordynowanie i organizacja aktualizacji danych w Bazie Wiedzy. Biblioteka uczestnicząc w tworzeniu Bazy Wiedzy, a także w procesie przekazywania danych do Systemu Informacji o Nauce, współpracując z władzami i jednostkami uczelni pokazuje swoje możliwości wykonywania ważnych dla uczelni zadań, innych niż tradycyjne funkcje biblioteczne.
DOIDOI:10.19195/2300-7729.35.6
URL http://www.wuwr.com.pl/products/1891.html
Languagepl polski
File
sok35Miller_Lewandowska.pdf of 10-08-2017
720.36 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?