Emisja gazów cieplarnianych (bez pary wodnej) w cyklu well-to-wheel paliw metanowych

Izabela Samson-Bręk , Anna Matuszewska , Magdalena Rogulska , Jakub Lasocki

Abstract

The biofuels of various origin were compared for hazards of greenhouse gas emission according to the well-to-wheel and life cycle assessment methods with conventional natural gas, gasoline and gas oil of mineral origin. The biogas from methane fermentation of waste biomass was found the most advantageous in this respect.
Author Izabela Samson-Bręk - Automotive Industry Institute
Izabela Samson-Bręk,,
-
, Anna Matuszewska - Automotive Industry Institute
Anna Matuszewska,,
-
, Magdalena Rogulska - [Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego ]
Magdalena Rogulska,,
-
- Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2020
Vol99
No8
Pages1131-1137
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishemisja zanieczyszczeń, gazy cieplarniane, well-to-wheel, paliwa metanowe
Keywords in Englishpollutant emission, greenhouse gases, well-to-wheel, methane fuels
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishDokonano analizy cyklu WtW paliw metanowych. Taka analiza pozwala na ocenę wpływu paliwa na środowisko w całym cyklu jego życia, począwszy od pozyskania surowców, poprzez wytwarzanie, magazynowanie, transport i dystrybucję, aż do zużycia w silniku pojazdu. Daje to rzetelną podstawę do porównania paliw metanowych z paliwami konwencjonalnymi. Przedstawiono i porównano podstawowe aspekty metodyki WtW i LCA. Wykazano, że w przypadku oceny wpływu na środowisko paliw silnikowych korzystniejsze jest zastosowanie podejścia WtW, które z zasady odnosi się do nośników energii w transporcie, w odróżnieniu od analizy LCA mającej charakter uniwersalny. Dokonano też przeglądu dotychczasowych publikacji traktujących o analizie WtW paliw metanowych i przedstawiono wybrane wyniki badań. Na tej podstawie jednoznacznie stwierdzono, że w porównaniu z benzyną i olejem napędowym zastosowanie paliw metanowych w pojazdach umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w perspektywie całego cyklu życia paliwa. Jest to wyraźnie widoczne zwłaszcza w przypadku biogazu wytwarzanego z surowców odpadowych pochodzenia organicznego. Jednocześnie można zaobserwować pewne różnice, niekiedy znaczne, w wartościach emisji GHG wyznaczonej dla tych samych paliw przez różnych autorów. Z jednej strony nie ma to wpływu na pozytywną ocenę skutków zastosowania paliw metanowych w pojazdach, jednak z drugiej strony wskazuje na silną wrażliwość wyników badań prowadzonych metodą WtW na przyjęte założenia.
DOIDOI:10.15199/62.2020.8.3
URL https://sigma-not.pl/publikacja-127555-emisja-gaz%C3%B3w-cieplarnianych-(bez-pary-wodnej)-w-cyklu-well-to-wheel-paliw-metanowych-przemysl-chemiczny-2020-8.html
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 25-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?