Optical Music Recognition as the Case of Imbalanced Pattern Recognition: A Study of Single Classifiers

Agnieszka Jastrzębska , Wojciech Lesiński

Abstract

The article is focused on a particular aspect of classification, namely the imbalance of recognized classes. The paper contains a comparative study of results of musical symbols classification using known algorithms: k-nearest neighbors, k-means, Mahalanobis minimal distance, and decision trees. Authors aim at addressing the problem of imbalanced pattern recognition. First, we theoretically analyze difficulties entailed in the classification of music notation symbols. Second, in the enclosed case study we investigate the fitness of named single classifiers on real data. Conducted experiments are based on own implementations of named algorithms with all necessary image processing tasks. Results are highly satisfying.
Author Agnieszka Jastrzębska (FMIS / DACSCM)
Agnieszka Jastrzębska,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
, Wojciech Lesiński
Wojciech Lesiński,,
-
Pages493-505
Publication size in sheets0.6
Book Skulimowski Andrzej M. J., Kacprzyk Janusz (eds.): Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances and Solutions, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 364, no. Part V, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-19089-1, 566 p., DOI:10.1007/978-3-319-19090-7
Keywords in EnglishPattern recognition, Classification, Imbalanced data
Abstract in PolishW pracy przedstawione zostało studium empiryczne zastosowania różnych klasyfikatorów prostych do zagadnienia rozpoznawania notacji muzycznej. Poruszony problem ma charakter niezbilansowany, ponieważ poszczególne klasy (elementy notacji) znacznie różnią się od siebie rozmiarem wzorca, stopniem skomplikowania oraz występują duże różnice w liczebności elementów w klasach. Zastosowane metody to algorytm k-najbliższych sąsiadów, k-średnich, drzewa decyzyjne oraz inne proste metody klasyfikacji oparte na miarach odległości pomiędzy elementami.
DOIDOI:10.1007/978-3-319-19090-7_37
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-19090-7_37
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-09-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-09-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByConferenceseries
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*4 (2016-09-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?