Modelling and comparative analysis of influence of push strength of the special 7,62 mm system with the controlled magnetorheological damper on the human torso

Marcin Bajkowski , Janusz Domański

Abstract

This study is an attempt to explore the impact of introducing the system controlling the recoil effect by the use of the controlled synchronous magnetorheological damper (MR) to the weapon – gunner system. The results of laboratory investigations of the weapon – gunner prototypical system equipped with the MR dampers are presented. The new numerical model of the human torso and rheological model of the special object with MR damper system was worked out. The attempt of simulating the influence of damped high energy impulse on an operator was undertaken. The range of controlling currents of the sophisticated magnetorheological structure was estimated and the size of the shock absorber's slots were matched. The obtained data of theoretical and experimental researches prove advantageous influence of proposed modification inter alia on the stability of the special object – gunner system. The study especially emphasizes the impact of MR system on the gun jump.
Author Marcin Bajkowski (FPE / IMP)
Marcin Bajkowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Janusz Domański (FPE / IMP)
Janusz Domański,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Pages56
Book Bajkowski Marcin, Domański Janusz (eds.): 2. 52 sympozjon „Modelowanie w mechanice”, 2013
Keywords in Polishodrzut broni, tłumiki magnetoreologiczne, modelowanie tkanek człowieka
Keywords in Englishrecoil effect, magnetorheological damper, human tissue modeling
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy jest próba poznania wpływu wprowadzenia do układu broń ramienna – strzelec, systemu programowania przebiegu zjawiska odrzutu i podrzutu poprzez zastosowanie zsynchronizowanego układu sterowanych tłumików magnetoreologicznych (MR). Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu broń – strzelec wyposażonego w prototypowy układ tłumików MR. Opracowano model numeryczny torsu ludzkiego oraz model reologiczny obiektu specjalnego wraz z układem tłumienia MR. Podjęto próbę symulacji wpływu tłumionego impulsu wysokoenergetycznego na operatora. Oszacowano zakres prądów sterowania złożonej struktury magnetoreologicznej oraz dobrano wielkość szczeliny w amortyzatorach. Praca kładzie szczególny nacisk na wpływ układu MR na wielkość podrzutu broni. Otrzymane wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych dowodzą, że zaproponowana modyfikacja układu obiekt specjalny – strzelec wpływa korzystnie między innymi na jego stabilność
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?