Analysis of factors affecting driver’s distraction by the new types of HMI in vehicles

Marek Sumiła

Abstract

The article presents an analysis of modern on-board HMI in vehicles due to their potential ability to induce distraction while driving. The first part of the article introduces the current stage of knowledge in the design trends on-board HMI devices. The next section contains a review of existing researches in the field of driver’s distraction and comparison with other factors that affect safety. The second part of the article presents an analysis of the results of survey conducted among drivers. The study aimed to gain knowledge of thePolish drivers opinion about modern on-board HMI interfaces. Analysis of the survey results and conclusions arising from it become the final part of the article.
Author Marek Sumiła (FT / DTT)
Marek Sumiła,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesArchives of Transport System Telematics, ISSN 1899-8208
Issue year2016
Vol4
No7
Pages32-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishergonomia stosowana, HMI, rozproszenie kierowców
Keywords in Englishapplied ergonomics, HMI, driver’s distraction
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę nowoczesnych pokładowych interfejsu HMI stosowanych w samochodach osobowych z uwagi na ich potencjalną zdolność do wywoływania rozproszenia kierowców podczas jazdy. Pierwsza część artykułu przedstawia aktualny stan wiedzy i trendów projektowych tytułowych urządzeń HMI. W następnej części dokonano przeglądu dotychczasowych badań w zakresie rozproszenia kierowców w trakcie jazdy i porównania z innymi czynnikami, które wpływają na bezpieczeństwo kierowcy. Druga część artykułu zawiera analizę wyników badań przeprowadzonych przez autora wśród polskich kierowców. Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat ich opinii kierowców o nowoczesnych pokładowych interfejsach HMI. Analiza wyników ankiety oraz konkluzje z niej wynikające stały się częścią końcowej części artykułu.
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?