Ammonia as a fuel for compression-ignition engines

Mateusz Bednarski , Mieczysław Sikora , Jakub Lasocki , Piotr Orliński , Marcin Krzysztof Wojs

Abstract

In this article the potential of ammonia as a fuel for compression-ignition engines (CI) was assessed. The physicochemical properties of ammonia, its combustion characteristics and possible ways of implementing in a CI engine were presented. The research results published in the literature were analysed. Exemplary dependencies regarding the influence of supplying the engine with ammonia-diesel oil mixture on the engine torque, fuel flow rate and the emission of selected pollutants were showed. Based on the considerations presented, it can be concluded that in the case of CI engine, ammonia can be treated as an alternative fuel in a dual-fuel system with another fuel, which has better auto-ignition properties.
Author Mateusz Bednarski (FACME / IAE)
Mateusz Bednarski,,
- Institute of Automotive Engineering
, Mieczysław Sikora (FACME / IV)
Mieczysław Sikora,,
- Institute of Vehicles
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
, Piotr Orliński (FACME / IAE)
Piotr Orliński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Marcin Krzysztof Wojs (FACME / IAE)
Marcin Krzysztof Wojs,,
- Institute of Automotive Engineering
Other language title versionsAmoniak jako paliwo do silników o zapłonie samoczynnym
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303], (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol116
No2
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishamoniak, silniki o zapłonie samoczynnym, paliwo alternatywne, paliwo bezwęglowe
Keywords in Englishammonia, compression-ignition engines, alternative fuel, non-carbon fuel
Abstract in PolishW niniejszym artykule dokonano oceny amoniaku jako potencjalnego paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Przedstawiono właściwości fizykochemiczne amoniaku, dokonano charakterystyki jego procesu spalania, i opisano możliwe sposoby doprowadzenia do silnika o ZS. Poddano analizie wyniki badań opublikowane w literaturze. Przedstawione zostały przykładowe zależności dotyczące wpływu zasilania silnika mieszanką amoniaku i oleju napędowego na moment obrotowy silnika, natężenie przepływu paliwa oraz emisję wybranych zanieczyszczeń. Na podstawie przedstawionych rozważań można wywnioskować, że w przypadku silnika o ZS amoniak może być traktowany jako paliwo alternatywne w układzie dwupaliwowym wraz z innym paliwem, które ma lepsze właściwości ze względu na samozapłon.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php/zeszyty-archiwalne/146-2018/zeszyt-2-116-2018/822-mateusz-bednarski-mieczyslaw-sikora-jakub-lasocki-piotr-orlinski-marcin-wojs-ammonia-as-a-fuel-for-compression-ignition-engines
Languageen angielski
File
009_017.pdf 558.95 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?