Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Barbara Felic

Abstract

Foreign direct investments are an important channel for transferring capital across the world.In macroeconomic terms, we can consider the inflow of capital due to its impact on the balance of payments and economic growth. While in the microeconomic analysis we focus attention on an enterprise that as a foreign investor decides to operate in a different environment. The interest of foreign investors in a country or a region is determined by its degree of competitiveness. Poland is a leader in attracting investment among the countries of Central and Eastern Europe.This capital flows mainly from the European Union .His flow examined according to spatial layout varies greatly. Prefered regions are : Mazowsze, Śląsk i Dolny Śląsk. Special economic zones offering tax breaks, among other things, are an important instrument of supporting and attracting FDI. It is estimated that nearly 37% of foreign investment projects selects location in the special economic zones. In Mazowsze district operate five branches of special economic zones.In them is located about 4% of the total capital expenditures made in polish special economic zones.The authorities of Plock also saw a chance to stimulate cities development by creating a technological industrial park and are planning to extend the arena of zone
Author Barbara Felic (CESS)
Barbara Felic,,
- College of Economics and Social Sciences
Pages436-448
Publication size in sheets0.6
Book Grzywacz Jacek, Kowalski Sławomir (eds.): Banki, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w warunkach niepewności, 2013, Płock, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, ISBN 978-83-61601-85-2, 520 p.
Keywords in PolishBEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE, SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE, KONKURENCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA, ULGA PODATKOWA, NAPŁYW KAPITAŁU
Keywords in EnglishFOREIGN DIRECT INVESTMENT, SPECIAL ECONOMIC ZONES, THE COMPETITIVENESS OF INVESTMENT , TAX RELIEF, CAPITAL INFLOWS
Abstract in PolishBezpośrednie inwestycje zagraniczne są istotnym kanałem transferu kapitału na świecie. W ujęciu makroekonomicznym możemy rozważać napływ kapitału z uwagi na jego wpływ na bilans płatniczy a także wzrost gospodarczy. Natomiast w analizie mikroekonomicznej skupiamy uwagę na przedsiębiorstwie, które jako inwestor zagraniczny decyduje się na działanie w obcym środowisku ekonomicznym. Można ostatecznie stwierdzić, że o zainteresowaniu inwestorów zagranicznych danym krajem, regionem decyduje stopień jego konkurencyjności. Polska jest liderem w przyciąganiu inwestycji wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Kapitał ten napływa głównie z krajów Unii Europejskiej. Jego napływ rozpatrywany według lokalizacji w układzie przestrzennym wykazuje duże zróżnicowanie. Preferowane są województwa ; mazowieckie, śląskie i dolnośląskie. Specjalne strefy ekonomiczne oferujące między innymi ulgi podatkowe są ważnym instrumentem wsparcia przyciągania BIZ. Szacuje się ,że blisko 37% realizowanych projektów inwestycji zagranicznych wybiera lokalizację w specjalnych strefach ekonomicznych. W województwie mazowieckim działają podstrefy 5 specjalnych stref ekonomicznych. Ulokowano w nich około 4% wszystkich poniesionych nakładów inwestycyjnych w polskich strefach. Władze miasta Płock dostrzegły również szansę pobudzenia rozwoju tworząc park przemysłowo technologiczny oraz planując rozszerzenia obszarów objętych przywilejami strefowymi.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?