DOKŁADNOŚĆ PROGNOZOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO SZKLARNI

Sławomir Grabarczyk

Abstract

Short-term heat demand predictions are essential for the function of heat source. The paper presents a problem to the heat demand forecasting in a greenhouse using SARIMA methods. The source material for the analysis of time series were hourly values of thermal energy consumption in the winter period.
Author Sławomir Grabarczyk IB
Sławomir Grabarczyk,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesFizyka Budowli w Teorii i Praktyce, ISSN 1734-4891
Issue year2016
VolVIII
No1
Pages5-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishszklarnia, prognozowanie, szereg czasowy, zapotrzebowanie na ciepło, błąd prognozy
Keywords in Englishgreenhouse, forecasting, time series, heat demand, forecast error
Abstract in PolishKrótkoterminowe prognozy zapotrzebowania energii cieplnej mają istotne znaczenie w funkcjonowaniu źródła ciepła. W artykule przedstawiono problem dokładności prognozowania zapotrzebowania energii cieplnej w szklarni z wykorzystaniem metod SARIMA. Materiałem źródłowym do analizy szeregów czasowych były godzinowe wartości zużycia energii cieplnej w okresie zimowym.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back