Air wedge with variable refractive index for precise laser beam steering in a small range

Olga Iwasińska-Kowalska

Abstract

Paper provides the results of work on a new method for metrological laser beam steering for the purpose of angular stabilization. Frequency stabilized metrological lasers are used for interference measurements of length and angle. Angular deviation of the beam may cause cosine errors when measuring misplacements. This paper presents a method for metrological laser beam deflection with an air wedge of variable refractive index. The change in the index is achieved by changing the air pressure in the wedge volume. The implemented system produced a range of angular displacements of the 10−4 rad beam with a resolution of 10-7 rad
Author Olga Iwasińska-Kowalska (FM / IMBE)
Olga Iwasińska-Kowalska,,
- The Institute of Metrology and Biomedical Engineering
Journal seriesApplied Optics, ISSN 1559-128X, [0003-6935], (A 30 pkt)
Issue year2018
Vol57
No6
Pages1417-1423
Publication size in sheets70.85
Keywords in PolishInterferometria, Metrologia, Właściwości wiązki laserowej
Keywords in EnglishInterferometry; Metrology; Laser beam characterization
ASJC Classification3107 Atomic and Molecular Physics, and Optics
Abstract in PolishPraca przedstawia badania metody sterowania kątowego wiązką lasera metrologicznego. Przeznaczeniem metody jest stabilizacja wiązki w celi zmniejszenia naturalnych jej fluktuacji. Metoda przeznaczona jest do zastosowania z laserem metrologicznym o stabilizowanej częstotliwości, używanym do pomiarów długości i kąta. W takich zastosowaniach przypadkowe odchylenia kątowe wiązki prowadzą do błędów kosinusowych. Proponowana metoda działa na zasadzie zmiany współczynnika załamania powietrza w zamkniętym klinie optycznym. Zmiana ta osiągana jest przez zadawanie ciśnienia. Skuteczność metody potwierdzono w zakresie 10-4 rad i z rozdzielczością 10-7 rad.
DOIDOI:10.1364/AO.57.001417
URL https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-57-6-1417&origin=search
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 30.0, 08-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.095; WoS Impact Factor: 2017 = 1.791 (2) - 2017=1.755 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?