Metoda szacowania podatności masywów gruntowych na upłynnienie na przykładzie osuwiska zapory ziemnej i zbiornika odpadów górniczych

M Dmytrow , Jacek Stasierski , Krzysztof Wrzosek

Abstract

The paper presents methodology and results of liquefaction susceptibility analysis performed for coarse soils, in tremor conditions caused by mine and traffic activities. Introduced approach has been verified on the base of the earth slope failure experienced at Dychów dam. Hypothesis of liquefaction as a main contribution to failure of slope has been verified. Potential of liquefaction of loose, coarse tailings, deposited in tailings storage facility in seismic conditions has been also examined. On the base of obtained results, the methodology of quantitative stability assessment with dynamic interaction has been proposed.
Author M Dmytrow
M Dmytrow,,
-
, Jacek Stasierski (FEE / DHEH)
Jacek Stasierski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Krzysztof Wrzosek (FEE / DHEH)
Krzysztof Wrzosek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsAssessment of liquefaction susceptibility of soil complexes presented on the examples of earth dam failure and tailings storage facility
Journal seriesCzasopismo Techniczne. Środowisko, ISSN , [0011-4561], (B 6 pkt)
Issue year2011
Vol21
No
Pages11-26
Keywords in Polishanaliza dynamiczna, upłynnienie, zapora ziemna, składowisko odpadów
Keywords in Englishdynamic analysis, liquefaction, earth dam, tailings pond
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki analizy podatności na upłynnienie luźnych gruntów gruboziarnistych pod wpływem wstrząsów pochodzenia górniczego oraz oddziaływań komunikacyjnych. Przeprowadzono weryfikację skuteczności zastosowanego podejścia na podstawie osuwiska zapory ziemnej stopnia wodnego Dychów. Zweryfikowano hipotezę wskazującą upłynnienie jako główną przyczynę awarii zapory. Zbadano możliwość upłynnienia luźnych, gruboziarnistych osadów zdeponowanych w składowisku odpadów poflotacyjnych w wyniku prawdopodobnych zdarzeń sejsmicznych. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano metodykę ilościowej oceny stateczności z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*1 (2020-01-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?