Asymptotic normality through factorial cumulants and partition identities

Konstancja Bobecka , Paweł Hitczenko , Fernando Lopez-Blazquez , Grzegorz Rempała , Jacek Wesołowski

Abstract

Rozwinięto metodę dowodu asymptotycznej normalności za pomocą kumulant faktorialnych. Udowodniono również nową identyczność dla “momentów” partycji liczb naturalnych. Te oba narzędzia pozwoliły na dowód ogólnego twierdzenia o asymptotycznej normalności. Twierdzenie to jest szczególnie wygodne do badania asymptotyki sum zmiennych zero-jedynkowych, np. krotności w różnych zagadnieniach rozmieszczenia dla uogólnionych schematów alokacyjnych.
Author Konstancja Bobecka (FMIS / DSPFM)
Konstancja Bobecka,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
, Paweł Hitczenko - [Drexel University]
Paweł Hitczenko,,
-
-
, Fernando Lopez-Blazquez - [University of Seville]
Fernando Lopez-Blazquez,,
-
-
, Grzegorz Rempała - [Georgia Reagent University]
Grzegorz Rempała,,
-
-
, Jacek Wesołowski (FMIS / DPMS)
Jacek Wesołowski,,
- Department of Probability and Mathematical Statistics
Journal seriesCombinatorics Probability & Computing, ISSN 0963-5483, [1469-2163]
Issue year2013
Vol22
No2
Pages213-240
Publication size in sheets1.35
ASJC Classification2604 Applied Mathematics; 1703 Computational Theory and Mathematics; 2613 Statistics and Probability; 2614 Theoretical Computer Science
DOIDOI:10.1017/S0963548312000545
URL http://journals.cambridge.org/abstract_S0963548312000545
LanguageEnglish
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.101; WoS Impact Factor: 2013 = 0.619 (2) - 2013=0.818 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?