Drgania płyty z wypełnieniem sprężystym spoczywającej na podłożu Winklera wywołane ruchomym oscylatorem

Magdalena Ataman , Wacław Edward Szcześniak

Abstract

In the paper a structure consisting of two Kirchhoff plates connected by an elastic Winkler layer is considered. The structure rests on the Winkler foundation and is subjected to a one-mass visco-elastic oscillator, moving at a constant speed on the upper plate, parallel to one of the plate sides. Forced and free vibrations of the plates and the oscillator are analysed. In the case of such a complex system vi-bration of the plates is described by two coupled diff erential equations, or one diff erential equation with elevated order. In addition, due to the nature of the moving load (inertial load), these equations have variable, time-dependent coeffi cients. The solutions are illustrated by numerical examples
Author Magdalena Ataman (FCE / IRB)
Magdalena Ataman,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Wacław Edward Szcześniak (FCE / IRB)
Wacław Edward Szcześniak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Other language title versionsVibrations of the plate with elastic core resting on the Winkler foundation caused by a moving oscillator
Journal seriesPrzegląd Komunikacyjny, ISSN 0033-2232
Issue year2019
No11
Pages18-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishDrgania płyty z wypełnieniem sprężystym; Podłoże Winklera; Ruchomy oscylator
Keywords in EnglishVibration of plate with elastic core; Winkler foundation; Moving oscillator
Abstract in PolishW pracy rozważana jest konstrukcja składająca się z dwóch płyt Kirchhoff a połączonych warstwą wypełnienia sprężystego Winklera. Układ płyt spoczywa na podłożu Winklera i obciążony jest jednomasowym oscylatorem lepkosprężystym, poruszającym się ze stałą prędkością po górnej płycie, równolegle do jednego z boków. Analizowane są drgania wymuszone i drgania swobodne płyt oraz oscy-latora. W przypadku tak złożonego układu ruch płyt jest opisany dwoma sprzężonymi równaniami różniczkowymi lub jednym równaniem różniczkowym zawyżonego rzędu. Ponadto ze względu na charakter ruchomego obciążenia (obciążenie inercyjne) równania te mają zmien-ne, zależne od czasu współczynniki. Otrzymane rozwiązania zilustrowano przykładami obliczeniowymi
URL http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/BAZA-ARTYKULOW/PL/2019/11/A_PL_19_11_04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 21-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?