Aproksymacyjny model cieplno-przepływowy podgrzewacza regeneracyjnego

Rafał Laskowski , Adam Smyk

Abstract

W pracy dokonano analizy pracy wysokoprężnego podgrzewacza regeneracyjnego – płaszczowo rurowego wymiennika zawierającego schładzacz pary, strefę kondensacji oraz chłodnicę skroplin. Stworzono rozwinięty model matematyczny (symulator) takiego wymiennika z podziałem na trzy strefy wymiany ciepła. Na podstawie danych uzyskanych z symulatora pogrzewacza regeneracyjnego zaproponowano aproksymacyjną zależność do opisu efektywności cieplnej wymiennika jako funkcję temperatury wody na wlocie, temperatury nasycenia pary upustowej i strumienia masy wody zasilającej, z czterema stałymi współczynnikami. Przydatność proponowanej zależności sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora i rzeczywistych danych pomiarowych podgrzewacza regeneracyjnego (HE3) zasilanego z pierwszego upustu turbiny 200 MW. Otrzymano dobrą zgodność pomiędzy efektywnością cieplną liczoną z definicji i z aproksymacyjnej zależności będącą funkcją referencyjną dla oceny pracy podgrzewaczy regeneracyjnych w układzie cieplnym bloku. Wykorzystanie symulatora do budowy analogicznych prostych modeli jest również przydatne dla dowolnych podgrzewaczy regeneracyjnych w przypadku braku wymaganych danych pomiarowych.
Author Rafał Laskowski (FPAE / IHE)
Rafał Laskowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Smyk (FPAE / IHE)
Adam Smyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960
Issue year2013
Vol109
No6(109)
Pages77-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpowierzchniowy wymiennik ciepła, podgrzewacz regeneracyjny, aproksymacyjny model
Keywords in Englishsurface heat exchanger, regenerative heater, aproximate model
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 30-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.569; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*2 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?