Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem geofizycznych metod sejsmiki powierzchniowej

Marek Barański , Damian Kłobukowski , Rafał Makowski , Paweł Popielski , Błażej Smoliński , Tomasz Szczepański

Abstract

Levees are one of the main elements of flood protection. They are ground embankments which are usually located close to the river bed. The role of levees is to provide protection of developed areas and local population. The paper presents outcomes of field tests, such as boreholes and dynamic probing. The results of laboratory tests of ground samples are presented. The obtained results were confronted with the surface seismic method. Using the MES-Skarpa programme, numerical models of levees were generated. An analysis of filtration phenomena and stability was performed. Based on the collected data, ground conditions were characterized and final conclusions were formulated.
Author Marek Barański
Marek Barański,,
-
, Damian Kłobukowski
Damian Kłobukowski,,
-
, Rafał Makowski
Rafał Makowski,,
-
, Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Błażej Smoliński (FEE / DHEH)
Błażej Smoliński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Tomasz Szczepański
Tomasz Szczepański,,
-
Pages57-73
Publication size in sheets0.8
Book Kulig Andrzej (eds.): Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, no. 70, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 9788378144519, 85 p.
Keywords in Polishwały przeciwpowodziowe, hydrotechnika geotechnika fizyczna, badania polowe, sejsmika powierzchniowa, obliczenia numeryczne
Keywords in Englishlevees, hydrotechnics, geotechnics, geophysics, field tests, numerical calculations
Abstract in PolishWały przeciwpowodziowe są jednym z głównych elementów biernej ochrony przeciwpowodziowej. Są to ziemne obiekty budowlane, mające postać nasypu, zlokalizowane w pewnej odległości od koryta rzecznego. Obok zbiorników retencyjnych i zapór, to właśnie na wałach przeciwpowodziowych spoczywa zadanie zapewnienia bezpieczeństwa terenów zagospodarowanych gospodarczo oraz ludności lokalnej. W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych, geofizycznych oraz odwiertów i sondowań dynamicznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań prowadzonych metodą sejsmiki powierzchniowej. Przeprowadzono także numeryczną analizę filtracji oraz stateczności rozpatrywanych obwałowań w programie MES-Skarpa. Na podstawie uzyskanych danych scharakteryzowano warunki panujące w podłożu gruntowym oraz sformułowano wnioski końcowe.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 10-03-2019, BookMonographyChapterAuthor - za mała objętość monografii w arkuszach wydawniczych: 4.25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back