Zaufanie a procesy kreacji wiedzy

Anna Sankowska

Abstract

Despite knowing how important is trust for the knowledge transfer, limited attention in the literature is given to the significance of trust for knowledge creation. The presented study explores links between trust and knowledge creation processes. In the paper there were reviewed trust and organizational knowledge creation notions as well as discussed relations between them, which were thereafter empirically tested among 202 companies. It was revealed that trust is the most important for the conceptual knowledge generation in the process of externalization
Author Anna Sankowska ( / / IOPS)
Anna Sankowska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466
Issue year2013
Pages121-131
Keywords in Polishzaufanie, kreacja wiedzy, socjalizacja, eksternalizcja, internalizacja, kombinacja
Keywords in Englishtrust, knowledge creation, socialization, externalization, internalization, combination
Abstract in PolishPomimo uznania znaczenia zaufania dla transferu wiedzy ciągle mało uwagi poświęca się analizie znaczenia zaufania dla kreacji wiedzy. Zaprezentowane badanie zgłębia relacje między zaufaniem a procesami kreacji wiedzy. W artykule dokonano przeglądu pojęć związanych z zaufaniem oraz organizacyjną kreacją wiedzy, przedyskutowano związki pomiędzy nimi, a następnie zbadano je w drodze empirycznej wśród 202 przedsiębiorstw. Wykazano empirycznie największy wpływ zaufania na tworzenie wiedzy koncepcyjnej w procesie eksternalizacji
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?