Początki samorządu terytorialnego III Rzeczypospolitej w ujęciu historyczno - prawnym

Marek Jakubiak

Abstract

This paper deals with the issues of the development of different forms of the local government of Polish Third Republic. The local government of contemporary Poland, its modern organization and rules of functioning are the result of ground political and social transformations, which have taken place in Poland after 1989. Their realization required to overcome a number of structural and systemic conditions, which determined the way of functioning of the state administration (including local administration) since 1944. For this reason, the chapter contains not only the characteristics of the changes which have taken place in the activities of local government as a result of political transformation, but also describes the historical background. An important complement is the analysis of European Union (EU) influence on the development of the Polish local government, thanks to which the methods of realization initiatives and material needs of local communities do not differ from these in other EU Member States.
Author Marek Jakubiak (FASS / DPSSFT)
Marek Jakubiak,,
- Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology
Pages17-34
Publication size in sheets0.85
Book Popik Katarzyna, Szmulik Bogumił (eds.): 25 lat Funkcjonowania Samorządu Terytorialnego w Polsce - Teoria i praktyka, 2016, Lublin, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ISBN 978-83-64527-34-0, 231 p.
Keywords in Polishsamorząd, administracja terytorialna, władze państwowe, Unia Europejska, regionalizacja
Keywords in Englishlocal government, territorial administration, government, European Union, regionalization
Abstract in PolishNiniejsza praca dotyczy problematyki rozwoju form administracji terytorialnej III Rzeczypospolitej. Samorząd terytorialny współczesnej Polski, jego nowoczesna organizacja i zasady funkcjonowania są rezultatem gruntownych przeobrażeń polityczno-społecznych, które nastąpiły w Polsce po 1989 r. Ich przeprowadzenie wymagało jednak pokonania szeregu uwarunkowań ustrojowych i systemowych, które determinowały sposób funkcjonowania administracji państwowej (w tym lokalnej) od 1944 r. Z tego względu w rozdziale ujęto nie tylko charakterystykę przemian, jakie zaszły w działalności samorządu terytorialnego w wyniku transformacji ustrojowej, lecz także zamieszczono opis poprzednich etapów, stanowiących tło historyczne. Ważnym dopełnieniem jest analiza wpływu Unii Europejskiej na rozwój samorządności terytorialnej w Polsce, dzięki któremu sposób realizacji inicjatyw i zaspokajanie potrzeb materialnych społeczności lokalnych nie odbiega od stosowanego w pozostałych państwach członkowskich.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?