Novel carbonaceous nanomaterials from waste polymers

Leszek Czepirski , Jakub Szczurowski , Mieczysław Bałys , Grzegorz Makomaski , Janusz Zieliński , Wiesława Ciesińska

Abstract

In this work, the metod of carbonaceous nanomaterials preparation from pitch-polymer compositions, the study results of porous texture and surface functional groups of nanoporous carbon were presented. Moreover, potential application of obtained nanomaterials for methane, carbon dioxide and butane adsorption was examined. The possibility to use the pitch-polymer compositions for the preparation of carbonaceous nanomaterials, the influence of polymeric precursor, carbonization and activation conditions, type of activation agent on the porous texture of obtained nanomaterials was demonstrated. The improvement of the methods of production enable controlled preparation of nanoporous carbon for specific applications.
Author Leszek Czepirski - [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)]
Leszek Czepirski,,
-
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
, Jakub Szczurowski - AGH University of Science and Technology (AGH)
Jakub Szczurowski,,
-
, Mieczysław Bałys - AGH University of Science and Technology (AGH)
Mieczysław Bałys,,
-
, Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
, Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
, Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesCurrent Nanomaterials, ISSN 2405-4615, e-ISSN 2405-4623
Issue year2016
Vol1
No2
Pages103-109
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKompozycje pakowo-polimerowe, odpady polimerowe, nanomateriały węglowe, karbonizacja, aktywacja
Keywords in EnglishPitch-polymer compositions, waste polymers, carbonaceous nanomaterials, carbonization, activation
Abstract in PolishW pracy przedstawiono sposoby otrzymywania nanomateriałów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych, wyniki badań ich struktur porowatej oraz chemicznego charakteru powierzchni, a także ich potencjalne zastosowanie do adsorpcji metanu, ditlenku węgla i butanu. Wykazano możliwość otrzymywania nanomateriałów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych, zawierających odpady polimerowe, a także wpływ rodzaju odpadu polimerowego, parametrów karbonizacji i aktywacji oraz rodzaju czynnika aktywującego na teksturę porowatą otrzymanych nanomateriałów. Doskonalenie metod wytwarzania pozwalają na kontrolowaną preparatykę nanoporowatych węgli dla określonych zastosowań.
DOIDOI:10.2174/2468187306666160725153932
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 07-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?