Zastosowanie stałej wartości efektywności cieplnej do wyznaczania wylotowej temperatury wody chłodzącej ze skraplacza dla zmiennych warunków pracy

Rafał Laskowski , Adam Smyk , Maciej Jaworski

Abstract

Condenser effectiveness is a function of an overall heat transfer coefficient, heat transfer area, and the heat capacity rate of the heated fluid. In the literature, other approximate equations can be found being functions of inlet parameters and containing constant coefficients which have to be established based on measurement data. The present paper provides an equation for the condenser effectiveness being a function of parameters at the condenser inlet and ones that correspond to the inlet parameters and are relevant in a reference state. The proposed equation has simple form and contains only the inlet and reference parameters. An analysis of the proposed equation shows that the con[...]
Author Rafał Laskowski (FPAE / IHE)
Rafał Laskowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Smyk (FPAE / IHE)
Adam Smyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Maciej Jaworski (FPAE / IHE)
Maciej Jaworski,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsApplication of constant value of steam condenser effectivess to determine the outlet cooling water temperature in off-design conditions
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No3
Pages12-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność skraplacza, zmienne warunki pracy, osiągi skraplacza, parametry odniesienia
Keywords in Englishcondenser efficiency, off-design conditions, condenser performance, reference conditions
Abstract in PolishEfektywność skraplacza jest funkcją współczynnika przenikania ciepła, powierzchni wymiany ciepła i strumienia pojemności cieplnej czynnika ogrzewanego. W literaturze można też znaleźć inne aproksymacyjne zależności, które są funkcją parametrów wlotowych i zawierają stałe współczynniki, które trzeba określić na podstawie danych pomiarowych. W artykule przedstawiono zależność na efektywność skraplacza w funkcji parametrów wlotowych i odpowiadających im parametrów dla stanu odniesienia. Proponowana zależność ma prostą postać i zawiera tylko parametry wejściowe i parametry w stanie odniesienia. Z analizy proponowanej zależności wynika, że efektywność skraplacza w otoczeniu parametrów odniesienia można przyjąć jako stałą, równą efektywności skraplacza dla warunków odniesienia. Przyjęcie stałej wartości efektywności skraplacza pozwala na przykład w prosty sposób określić temperaturę wylotową wody chłodzącej z zadowalającą dokładnością dla zmiennych warunków pracy dla szerokiego zakresu zmian parametrów wejściowych. Słuszność przyjętego założenia sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora skraplacza dla bloku 200 MW i danych pomiarowych.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-96989-zastosowanie-stałej-wartości-efektywności-cieplnej-do-wyznaczania-wylotowej-temperatury-wody-chłodzacej-ze-skraplacza-dla-zmiennych-warunków-pracy-chlodnictwo-2016-3.html
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?