Waloryzacja karbonizatu z pirolizy zużytych opon samochodowych metodami mechanicznymi

Roman Krzywda , Tomasz Wąsowski , Bogumiła Wrzesińska , Leon Gradoń

Abstract

Jednym z produktów powstających w procesie pirolizy odpadów gumowych jest frakcja stała nazywana karbonizatem lub sadzą popirolityczną. W celu zastosowania karbonizatu jako surowca materiałowego należy poddać go obróbce mechanicznej dla uzyskania wymaganego składu, rozkładu ziarnowego oraz wytworzenia funkcjonalnej formy produktu. W pracy podjęto badania procesu mielenia karbonizatu przy pomocy laboratoryjnego młyna kulowego, przemysłowego młyna udarowego z klasyfikatorem pneumatycznym i młyna strumieniowego. Przedstawiono uzyskane rozkłady granulometryczne wielkości ziaren. Przeanalizowano wymagania dotyczące zastosowania karbonizatu jako substytutu sadzy technicznej do wypełniania elastomerów. Zbadano możliwości brykietowania zmielonej sadzy popirolitycznej z wykorzystaniem lepiszcza z ciężkich frakcji oleju popirolitycznego. Zbadano wpływ klasyfikacji sadzy według rozmiarów ziaren na dystrybucję zanieczyszczeń mineralnych.
Author Roman Krzywda (FCPE / DSP)
Roman Krzywda,,
- Department of Separation Processes
, Tomasz Wąsowski (FCPE / CIPE)
Tomasz Wąsowski,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Bogumiła Wrzesińska (FCPE / CIPE)
Bogumiła Wrzesińska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Leon Gradoń (FCPE / CIPE)
Leon Gradoń,,
- Chair of Integrated Process Engineering
Pages649-655
Publication size in sheets0.5
Book The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering: Proceedings, 2016, Łódź, Faculty of Process and Environmental Engineering, ISBN 978-83-61997-75-7, 1584 p.
Proceedings OKIChiP 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpiroliza, karbonizat, sadza popirolityczna, mielenie, utylizacja zużytych opon
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?