Bezpośrednia laserowa litografia interferencyjna w periodycznej obróbce biomateriałów

Marek Strzelec , Jan Marczak , Krzysztof Czyż , Antoni Sarzyński , Antoni Rycyk , Roman Major , Zbigniew Patron , Karol Jach , Robert Świerczyński , Halina Garbacz

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań nowoczesnej technologii mikroobróbki laserowej biomateriałów opartej na wykorzystaniu interferencji impulsowych wiązek laserowych o dużej energii. Przeanalizowano wpływ polaryzacji promieniowania na formę wzorów w obrazie interferencyjnym. Eksperymentalnie wyznaczono wartości progów ablacji laserowej dla tytanu i warstw diamentopodob¬nych. W serii eksperymentów potwierdzono szczególne zalety metody bezpośredniej interferencyjnej litografii laserowej w periodycznej modyfikacji powierzchni dla uzyskania różnych jej topografii, włącznie ze strukturami hierarchicznymi, o różnym okresie i wymiarach wzorów. Opisano zastoso¬wania tej technologii do kształtowania powierzchni materiałów wszczepialnych oraz rusztowań dla hodowli komórek i tkanek w bioinżynierii.
Author Marek Strzelec - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Marek Strzelec,,
-
, Jan Marczak - Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
Jan Marczak,,
-
, Krzysztof Czyż - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Krzysztof Czyż,,
-
, Antoni Sarzyński - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Antoni Sarzyński,,
-
, Antoni Rycyk - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Antoni Rycyk,,
-
, Roman Major - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM) [Polish Academy of Sciences (PAN)]
Roman Major,,
-
, Zbigniew Patron - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Zbigniew Patron,,
-
, Karol Jach - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Karol Jach,,
-
, Robert Świerczyński - Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE) [Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)]
Robert Świerczyński,,
-
, Halina Garbacz (FMSE / DMD)
Halina Garbacz,,
- Division of Materials Design
Journal seriesBiuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865, [1234-4988]
Issue year2016
Vol2016
No4
Pages31-53
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishinżynieria materiałowa, mikroobróbka laserowa, litografia interferencyjna, stopy tytanu, warstwy diamentopodobne, biomateriały
DOIDOI:10.5604/12345865.1228618
URL http://biuletynwat.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1228618
Languagepl polski
File
WAT_Bezpośrednia laserowa litografia interferencyjna.pdf 5.01 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 09-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 09-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?