Analysis of the possibility of using video recorder for the assessment speed of vehicle before the accident

Michał Abramowski

Abstract

The article presents the theoretical assumptions of the analysis of images recorded by the video recorder in an accident. The aim of the analysis is to develop a method to estimates the speed of vehicles visible in the video. Determination of speed presented in this paper is based on data from the optical system video recorder, recording speed film sequences and geometrical size characteristic point. It has been proposed as a way of calculation takes into account these values. It was also presented an example from research confirming the correctness of assumptions. The idea is to build a tool to support an expert in accident reconstruction, to be used in the reconstruction of recordings from recording devices.
Author Michał Abramowski (FACME / IV)
Michał Abramowski,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X [1233-8303], (B 8 pkt)
Issue year2015
No4(104)
Pages87-98
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrekonstrukcja wypadków drogowych, wideorejestrator, analiza obrazu, wyznaczanie prędkości
Keywords in Englishreconstruction of road accidents, DVR, data video recorder, image nalysis, video analysis, estimates the speed.
Abstract in PolishW artykule przedstawiono założenia teoretyczne analizy obrazu zarejestrowanego przez wideorejestrator podczas wypadku drogowego. Celem analizy jest opracowanie metody wyznaczania prędkości pojazdów widocznych na nagraniu. Wyznaczenie prędkości przedstawione w artykule opiera się na danych pochodzących z układu optycznego wideorejestratora, prędkości nagrania sekwencji filmowej oraz wielkości geometrycznej punktu charakterystycznego. Zaproponowany został także sposób obliczeń uwzględniający powyższe wielkości. Został także zaprezentowany przykład pochodzący z badań potwierdzający poprawność założeń. Założeniem jest zbudowanie narzędzia wspomagającego biegłego w rekonstrukcji wypadków drogowych z możliwością wykorzystania w tej rekonstrukcji nagrań z urządzeń rejestrujących.
URL http://www.zeszyty.simr.pw.edu.pl
Languageen angielski
File
087_097.pdf 497.28 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 29-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2018-07-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back