Wyznaczanie rozdzielczości danych wejściowych w technice drukowania elektrofotograficznego

Leszek Markowski , Agnieszka Przepiórka

Abstract

Determining the resolution of the input data in the electrophotographic printing technology
Author Leszek Markowski (FPE / IMP)
Leszek Markowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Agnieszka Przepiórka
Agnieszka Przepiórka,,
-
Journal seriesPrzegląd Papierniczy, ISSN 0033-2291, e-ISSN 2449-9498
Issue year2016
Vol72
No5
Pages323-328
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoptymalna rozdzielczość obrazu, druk elektrofotograficzny, wysoka liniatura, współczynnik jakości
Keywords in Englishoptimal image resolution, electrophotographic printing, high screen ruling, quality factor
Abstract in PolishPowtarzalność i dokładność to kluczowe elementy w procesie drukowania. W procedu-rach dotyczących przygotowania danych cyfrowych do druku stosuje się zwykle kryterium Nyquista, które stanowi, że obraz musi być próbkowany z częstotliwością dwa razy wyższą niż liniatura rastra, który będzie używany do drukowania. W praktyce rozdzielczość danych wejściowych jest często zaniżana, pomimo, że współczesne urządzenia cyfrowe drukują już z liniaturami na poziomie 200 lpi. W prezentowanej pracy podjęto próbę wyznaczenia optymalnej rozdzielczości oryginałów przeznaczonych do reprodukcji w technice elektrofotograficznej z zastosowaniem wysokiej liniatury rastra. W tym celu opracowano obraz testowy, który został wydrukowany z wykorzystaniem dwóch urządzeń różnych producentów. Na podstawie oceny wizualnej wydruków określono zalecenia dotyczące przygotowania do drukowania prac, których reprodukcje wymagają wysokiej jakości. Wyniki badań wskazują, że właściwa reprodukcja oryginałów zawierających drobne detale wymaga podwyższenia standardowej rozdzielczości danych wejściowych z 300 do 400 ppi.
DOIDOI:10.15199/54.2016.5.1
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-98774-wyznaczanie-rozdzielczo%C5%9Bci-danych-wej%C5%9Bciowych-w-technice-drukowania-elektrofotograficznego-przeglad-papierniczy-2016-5.html
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?