Porównanie zależności służących do obliczania współczynników przejmowania ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych

Adam Szelągowski

Abstract

So far, there is no single theory to describe, the condensation inside the tubes. Most of the published correlations for calculating the heat transfer coefficients during condensation have been determined by experiment. For this reason they are not universally applicable. The article quoted a few correlations for calculating the heat transfer coefficient during condensation. Using quoted correlations, values of the local heat transfer coefficient during condensation of the R 407C refrigerant have been calculated. Calculations have been made for a different conditions, and by this the characteristics for heat transfer coefficient during condensation have been obtained.
Author Adam Szelągowski (FPAE / IHE)
Adam Szelągowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsComparison of the correlations for calculating heat transfer coefficients during condensation of refrigerants
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No11
Pages20-23
Publication size in sheets1
Keywords in Polishczynniki chłodnicze, skraplanie, wymiana ciepła
Keywords in Englishrefrigerants, condensation, heat transfer
Abstract in PolishDotychczas nie ma jednolitej teorii opisującej proces skraplania wewnątrz rur, a większość publikowanych zależności służących do wyznaczana współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania wyznaczona została w sposób doświadczalny, przez co nie mają one uniwersalnego zastosowania. W artykule przytoczono klika najczęściej pojawiających się w literaturze zależności pozwalających na wyznaczenie wartości lokalnego współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych wewnątrz rur gładkich. Posługując się przytoczonymi korelacjami wyznaczono wartości lokalnego współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania dla wybranego czynnika chłodniczego R 407C. Wykonując obliczenia dla różnych warunków procesu skraplania, stworzono charakterystyki zmiany wartości współczynnika wnikania ciepła podczas skraplania.
DOIDOI:10.15199/8.2016.11.4
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?