Oczywista niezasadność i niedopuszczalność skargi na podstawie art.14 Konwencji (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), a także na podstawie art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji (ochrona własności) w odniesieniu do odmowy przyznania przez władze francuskie świadczeń rodzinnych skarżącym, których dzieci przybyły do Francji bez przeprowadzenia wymaganej procedury łączenia rodzin Postanowienie ETPC z dnia 8 wrześ nia 2015 r. w sprawie Okitaloshima Okonda Osungu i Selpa Lokongo przeciwko Francji (skargi nr 76860/11 i 51354/13)

Agnieszka Wilk-Ilewicz

Abstract

n/a
Author Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS / DLA)
Agnieszka Wilk-Ilewicz,,
- Department of Law and Administration
Journal seriesZeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, ISSN 1734-803X
Issue year2016
No2(65)
Pages96-97
Publication size in sheets0.3
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?