Analiza energetyczna instalacji magazynowania energii przy pomocy skroplonego powietrza : wpływ ciśnienia w układzie skraplania na sprawność procesu

Piotr Krawczyk , Łukasz Szabłowski , Krzysztof Badyda

Abstract

W artykule zaprezentowano oraz przeanalizowano pod względem termodynamicznym wybrany hipotetyczny układ do magazynowania energii w technologii LAES (Liquid Air Energy Storage). Szczególną uwagę poświęcono określeniu wpływu maksymalnego ciśnienia w układzie skraplania powietrza na jednostkowe nakłady energetyczne tego procesu. Wyniki przeprowadzonych symulacji dostarczyły wielu cennych informacji w tym zakresie. Zgodnie z nimi jednostkowe nakłady energetyczne dla rozpatrywanego układu i w przyjętych warunkach, osiągają minimum dla maksymalnego ciśnienia powietrza w układzie skraplania 120 bar. Obniżenie wartości tego parametru powoduje gwałtowny wzrost nakładów energetycznych związany ze wzrostem strumienia recyrkulowanego powietrza na początek układu oraz koniecznością jego powtórnego sprężania. Dla ciśnienia powyżej 120 bar jednostkowe nakłady energetyczne również rosną. Jest to spowodowane wzrostem pracy jednostkowej sprężania dla wyższego sprężu przy jednoczesnych minimalnych zmianach strumienia czynnika przepływającego przez układ.
Author Piotr Krawczyk ITC
Piotr Krawczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Łukasz Szabłowski ITC
Łukasz Szabłowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Badyda ITC
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
Book Bartela Łukasz, Kalina Jacek, Kotowicz Janusz, Skorek Janusz (eds.): Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej. Tom 2, 2016, Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, ISBN 978-83-61506-31-7, 464 p.
Keywords in PolishLAES
Keywords in EnglishLAES
Languagepl polski
File
EG2016_Szablowski_Krawczyk_Badyda.doc 271 KB
Score (nominal)0
Citation count*0 (2018-06-27)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back