Mieszkać w mieście. Subiektywne spojrzenie na architekturę mieszkaniową Warszawy

Karolina Tulkowska-Słyk

Abstract

The nature of residential architecture is defined by the conditions of its origins. Concepts of forming living estates and buildings vary in relation to the spatial, economic and environmental conditions. Comparing historical and contemporary examples we will attempt to indicate the direction in which the process of creating a (perfect?) place to live could follow. A manifestation of a pre-war building activities were initiatives executed by the Social Insurance Institution and the Military Cantonment Fund. These institutions, with the organizational and financial support from the state, carried out a series of residential investments while taking opportunity to try to create new standards for the flats of small and medium size. Currently, the vast majority of the primary housing market are dwellings sold by developers. Let’s put the question of whether and how we can use those experiences struggling with the limitations and circumstances of today’s market.
Author Karolina Tulkowska-Słyk (FA)
Karolina Tulkowska-Słyk,,
- Faculty of Architecture
Journal seriesŚrodowisko Mieszkaniowe, ISSN 1731-2442
Issue year2013
Vol12
Pages185-191
Keywords in Polisharchitektura, mieszkanie, Warszawa
Keywords in Englisharchitecture, housing, Warsaw
Abstract in PolishCharakter architektury mieszkaniowej określają warunki, w jakich powstaje. Koncepcje kształtowania osiedli i budynków zmieniają się w relacji do uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i środowiskowych. Zestawiając przykłady historyczne i współczesne realizacje podejmiemy próbę wskazania kierunku, w jakim mógłby podążać proces tworzenia (idealnego?) miejsca do mieszkania. Przejawem przedwojennej aktywności budowlanej były akcje podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Kwaterunku Wojskowego. Instytucje te, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu państwa, zrealizowały szereg obiektów mieszkalnych podejmując przy tej okazji próby stworzenia nowych standardów dla lokali małych i średniej wielkości. Obecnie znaczną większość rynku pierwotnego stanowią mieszkania sprzedawane przez deweloperów. Postawmy więc pytanie, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać tamte doświadczenia zmagając się z ograniczeniami i uwarunkowaniami dzisiejszego rynku.
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 2.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?