Dobór systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego termomodernizowanego do standardu NZEB

Adrian Trząski , Joanna Rucińska , Andrzej Wiszniewski

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wyboru systemu zasilania w energię Domu Studenckiego „Muszelka”, przygotowywanego do standardu nZEB. Ze względu na objęcie obiektu ochroną konserwatorską, przy opracowywaniu koncepcji jego termomodernizacji do standardu nZEB napotkano na szereg ograniczeń, zarówno w zakresie poprawy ochrony cieplnej, jak i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Ostatecznie na postawie przeprowadzonych analiz zaproponowano zastosowanie jedynie dwóch rozwiązań: paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła wykorzystującej ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń do wstępnego podgrzewu wody użytkowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo wykorzystywania przez budynek, bardzo korzystnego źródła ciepła (ciepło sieciowe o wi=0,68), osiągnięcie standardu nZEB, jedynie za pomocą rozwiązań konwencjonalnych może nie być możliwe a efektywne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii wymaga odpowiedniego sposobu bilansowania produkcji i zużycia energii.
Author Adrian Trząski (FEE / DHV)
Adrian Trząski,,
- Department of Heating and Ventilation
, Joanna Rucińska (FEE / DHV)
Joanna Rucińska,,
- Department of Heating and Ventilation
, Andrzej Wiszniewski (FEE / DPEGHS)
Andrzej Wiszniewski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Journal seriesFizyka Budowli w Teorii i Praktyce, ISSN 1734-4891, (0 pkt)
Issue year2018
VolX
No01
Pages41-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcharakterystyka energetyczna, alternatywne źródła energii, nZEB, budynki niemal zeroenergetyczne
Languagepl polski
File
T10-1-06_Trząski-Rucińska-Wiszniewski.pdf 647.69 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-02-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?