The structuralism of contemporary architectural details in generative modelling methods

Ewelina Gawell

Abstract

Detail is the “lens” of architecture – it shows the level of advancement of construction and material technologies, but it is also a testament to the author’s skills – his knowledge, sensitivity and commitment. The combination of technology and art has always been important in the design of details. Modernism rejected ornaments, regarding the “machine for living in” as an architectural ideal. In the trends that appear in architecture, architectural detail obtains a new meaning, partially due to the structuralism of the created forms. In the search for aesthetics and beauty, architectural detail is more and more often shaped through the prism of rational engineering solutions. Generative modelling methods are becoming particularly helpful in interdisciplinary design, as they enable imitation and adaptation of the patterns found in nature.
Author Ewelina Gawell (FA / CCD)
Ewelina Gawell,,
- Chair of Construction Design
Other language title versionsStrukturalizm współczesnych detali architektonicznych w generatywnych metodach modelowania
Pages63-72
Publication size in sheets0.5
Book Kozłowski Tomasz (eds.): Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 4, Definiowanie przestrzeni architektonicznej, 2018, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISBN 978-83-65991-09-6, 118 p.
Keywords in Polishdetal strukturalny, bionika, algorytmy, generatywne modelowanie
Keywords in Englishstructural detail, bionics, algorithms, generative modelling
Abstract in Polish„Źrenicą” architektury jest detal – ukazujący istotę poziomu zaawansowania technologii budowlano-materiałowych, ale także świadczący o umiejętnościach autora – jego wiedzy, wrażliwości i zaangażowaniu. Od zawsze ważnym działaniem w kształtowaniu detali było łączenie techniki i sztuki. W idei modernizmu odrzucono ornamentykę, stawiając za wzór m.in. „budowlę-maszynę”. W nurtach, które pojawiają się w architekturze, detal architektoniczny uzyskuje nowe znaczenie m.in. przez strukturalizm tworzonych form. W poszukiwaniu estetyki i piękna detal architektoniczny coraz częściej jest kształtowany przez pryzmat racjonalizacji rozwiązań inżynierskich. W projektowaniu interdyscyplinarnym generatywne metody modelowania stają się szczególnie przydatne, umożliwiając też naśladowanie i adaptowanie wzorców spotykanych w przyrodzie.
URL https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=85573
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?