Badanie i analiza belek zespolonych betonowych dwuetapowo

Grzegorz Sadowski , Kamil Nowacki , Piotr Wiliński

Abstract

Reinforced concrete composite beams and monolithic-control beam are the subject of the experimental studies concerned in this article. Three series of beams with different surfaces of the connection between concrete layers (smooth, rough and with indentations) and the fourth monolithic beam were tested under short term load. New concrete was poured on the precast after 7 days of concrete curing. The concrete grade of new layers was the same as in the precast. The research was focused on the observation of connection between concrete layers, analysis of deflection deformation at selected points and the behavior of the beam at the time of load capacity loss. The research demonstrated that the stage of beam destruction characterized differently in each series. The elements with smooth surfaces revealed the smallest bearing capacity and sudden destruction. The bearing capacity of the elements with indentations was similar to the capacity of monolithic beams, but the failure progress was proceeded in a completely different way.
Author Grzegorz Sadowski (FCEMP / ICEn)
Grzegorz Sadowski,,
- Insitute of Civil Engineering
, Kamil Nowacki
Kamil Nowacki,,
-
, Piotr Wiliński (FCEMP / ICEn)
Piotr Wiliński,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages51-58
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishkonstrukcje zespolone, nośność styku, przyczepność ugięcia, odkształcenia
Abstract in PolishPrzedmiotem badań eksperymentalnych były żelbetowe belki zespolone oraz monolityczne belki kontrolne. Belki badano pod obciążeniem doraźnym. Wykonano trzy serie elementów z różnymi powierzchniami prefabrykatu (gładką, szorstką i z wrębami), czwartą serię stanowiły belki monolityczne. Beton uzupełniający układany był na prefabrykatach po 7 dniach ich dojrzewania. Dla belek prefabrykatu i betonu uzupełniającego zastosowano beton zwykły tej samej klasy. Badanie miało na celu obserwację zachowania płaszczyzn styku zespolonego, analizę odkształceń i przemieszczeń w charakterystycznych punktach elementu oraz obserwację zachowania się elementów w chwili utraty nośności. Badania wykazały, że etap niszczenia poszczególnych elementów charakteryzował się odmiennym jego przebiegiem w odniesieniu do każdej z analizowanych serii. Elementy z powierzchnią gładką wykazywały się najmniejszą nośnością i gwałtownym zniszczeniem. Nośność belek z wrębami była podobna do nośności belek monolitycznych, jednak sam etap niszczenia przebiegał całkowicie inaczej i jego przebieg był znacznie mniej gwałtowny.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?