Modelowanie matematyczne pożarów powierzchniowych metodą obliczeniowej mechaniki płynów

Robert Cherbański , Leszek Rudniak , Piotr M. Machniewski , Eugeniusz Molga

Abstract

n/a
Author Robert Cherbański (FCPE / DPKT)
Robert Cherbański,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Leszek Rudniak (FCPE / DPKT)
Leszek Rudniak,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Piotr M. Machniewski (FCPE / DPKT)
Piotr M. Machniewski,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Eugeniusz Molga (FCPE / DPKT)
Eugeniusz Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Pages69-94
Publication size in sheets3.45
Book Tępiński Jarosław, Połeć Bartłomiej (eds.): Badania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, 2020, Józefów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-948534-7-1, 178 p., DOI:10.17381/2020.1
badania-na-rzecz-poprawy-bezpieczenstwa-w-zakladach-przemyslowych.pdf / 16.77 MB / No licence information
URL https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/2020/ksiazki/978-83-948534-7-1/badania-na-rzecz-poprawy-bezpieczenstwa-w-zakladach-przemyslowych.pdf
Project[DOB-BIO7/09/03/2015 POLON] Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. . Project leader: Cherbański Robert, , Phone: 22 234 63 74, application date 14-09-2015, start date 22-12-2015, planned end date 31-12-2018, Implemented
WIChiP Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-05-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?