Life cycle assessment of a car with compression-ignition engine due to the fuel used

Zdzisław Chłopek , Jakub Lasocki

Abstract

The paper presents life cycle assessment (LCA) of motor vehicles with compression ignition engines powered with diesel oil, methyl esters of palm, rape, and soybean oils and methyl esters of used vegetable oil. The scope of the analysis included the environmental impact of the processes related to fuel preparation as well as to vehicle manufacturing, operation and disposal when worn out. A balance of the emission of greenhouse gases (GHG) and the consumption of energy obtained from non-renewable sources was compiled. The environmental impact was assessed with the use of the Eco-indicator 99 method. The results obtained have revealed significant differences in environmental loading by specific fuels. In the case of biofuels, a key role is played by the type of the biomass used for the production of fuel, especially by the method of cultivation of the plants to be used as the biomass.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesCombustion Engines, [Combustion Engines. Silniki Spalinowe], ISSN 2300-9896, [0138-0346]
Issue year2013
Vol154
No3
Pages183-191
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishocena cyklu istnienia (LCA), silniki o zapłonie samoczynnym, estry olejów roślinnych, biodiesel
Keywords in Englishlife cycle assessment (LCA), compression-ignition engines, vegetable oil esters, biodiesel
Abstract in PolishW pracy przedstawiono ocenę cyklu istnienia samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym, estrami metylowymi olejów: palmowego, rzepakowego i sojowego oraz estrami metylowymi zużytego oleju roślinnego. W analizie uwzględniono między innymi oddziaływanie na środowisko procesów związanych z przygotowaniem paliwa, wytwarzaniem samochodu, jego eksploatacją i zagospodarowaniem po zużyciu. Zbilansowano emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych. Oceny wpływu dokonano metodą Eco-indicator 99. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić znaczne różnice w obciążeniu środowiska dla poszczególnych paliw. Kluczową rolę w przypadku biopaliw odgrywa rodzaj biomasy wykorzystywanej do wytwarzania paliwa, a w szczególności sposób jej uprawy.
URL http://www.combustion-engines.eu/en/numbers/11/294
Languageen angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?