A vision system to support determination of mechanical properties of tubes required for computer modelling of tube hydroforming

Hanna Sadłowska , Andrzej Kocańda , Cezary Jasiński , Łukasz Morawiński

Abstract

Reliability of computer modelling of tube hydroforming depends strongly on mechanical properties of tubes, which are difficult to determine and sensitive to tube production methods. Some developments in experimental set-up and the vision system for tensile tests of specimens cut from the tube in longitudinal and circumferential directions are presented. The high accuracy of results obtained by this system has been crucial for determining strains in tested tubes as well as flow curves for tube material and its planar anisotropy.
Author Hanna Sadłowska (FPE / IoMP)
Hanna Sadłowska,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Andrzej Kocańda (FPE / IoMP)
Andrzej Kocańda,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Cezary Jasiński ( / / IoMP)
Cezary Jasiński,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Łukasz Morawiński ( / / IoMP)
Łukasz Morawiński,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesComputer Methods in Materials Science, ISSN 1641-8581
Issue year2016
Vol16
NoNo. 1
Pages3-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrura, kształtowanie hydromechaniczne, system wizyjny, modelowanie komputerowe, anizotropia własnosci plastycznych rury
Keywords in Englishtube, hydroforming, vision system, computer modelling, anisotropy of the tube material
Abstract in PolishPoprawność komputerowego modelowaniu kształtowania hydromechanicznego rur zależy w dużym stopniu od własności mechanicznych rur wprowadzonych do obliczeń. Własności te zależą od metod produkcji rur, są trudne do wyznaczenia i różnią się od własności standardowo wyznaczanych dla danego materiału na podstawie badań próbek z blach czy prętów. Przedstawiono więc specjalną metodę wykorzystującą system wizyjny dla wyznaczenia odkształceń próbek wiosełkowych i pierścieni wyciętych z rur odpowiednio w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Uzyskana wysoka dokładność wyznaczania odkształceń w rozciąganych próbkach wyciętych z rur jest podstawą do dokładnego określenia krzywej umocnienia materiału rury i uwzględnienia współczynników anizotropii.
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?