Optical fiber telemetry link to transmission of measuring signals

Sławomir Torbus , Jakub Tota , Łukasz Janikowski

Abstract

The theoretical part of this thesis contains the most important definitions concerning telemetry systems. Furthermore, some measurement methods of telemetry link transmission parameters were described. The phenomena accompanying the transmission of signals by optical fiber have been characterized. The classification, characteristics, principle of operation and the construction of elements consisting of the built telemetry optical fiber link were presented. The practical part of the work was to study and analyze the metrological properties of the built telemetry fiber optic link, in which the input signals can be derived from the DHT11 ambient temperature and humidity sensor, or can be TTL signals in the frequency range up to 1 kHz.
Author Sławomir Torbus (FCEMP / IC)
Sławomir Torbus,,
- The Institute of Chemistry
, Jakub Tota
Jakub Tota,,
-
, Łukasz Janikowski
Łukasz Janikowski,,
-
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (B 14 pkt)
Issue year2018
No5
Pages179-185
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem telemetryczny, światłowodowe łącze telemetryczne, czujnik temperatury i wilgotności otoczenia, światłowód jednomodowy, straty tłumieniowe, opóźnienie propagacji
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW części teoretycznej niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze definicje z zakresu systemów telemetrycznych. Omówiono także wybrane metody pomiaru parametrów transmisyjnych łącza telemetrycznego. Scharakteryzowano zjawiska towarzyszące transmisji sygnałów za pomocą łącza światłowodowego. Przedstawiono klasyfikację, właściwości, zasadę działania i budowę elementów składających się na zbudowane światłowodowe łącze telemetryczne. Praktyczna część pracy polegała na przebadaniu i przeanalizowaniu właściwości metrologicznych zbudowanego światłowodowego łącza telemetrycznego, w którym sygnały wejściowe mogą pochodzić z czujnika temperatury i poziomu wilgotności otoczenia DHT11 bądź mogą być to sygnały TTL w zakresie częstotliwości do 1 kHz.
DOIDOI:10.15199/48.2018.05.32
URL http://pe.org.pl/articles/2018/5/32.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.439; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back