Badania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych metodą HVOF

Dariusz Golański , Tomasz Chmielewski , Grzegorz Gontarz , Jolanta Zimmerman , Władysław K. Włosiński

Abstract

This paper presents the results of residual stresses estimation in the metal coatings (Cu, Ni, Ti)thermally sprayed on the Al2O3 substrate by the HVOF method. The stresses in the coatings were tested by measuring the bending curvature of the coating and substrate samples and using a modified Stoney's formula developed by Clyne'a. The FEM model was built to analyze the coating-substrate systems subjected to a load, in such a way as to bring the system to obtain model deflection corresponding to the actual value measured in the real samples. This way the state of the residual stress in the joints caused by the actual curvature of the samples was obtained. A comparison of the stress results calculated by the Clyne's equations in the coating-substrate system and obtained by the FEM model was shown.
Author Dariusz Golański ( / / IoMP)
Dariusz Golański,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Tomasz Chmielewski (FPE / IoMP)
Tomasz Chmielewski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Grzegorz Gontarz ( / / IoMP)
Grzegorz Gontarz,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Jolanta Zimmerman ( / / IMP)
Jolanta Zimmerman,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Władysław K. Włosiński
Władysław K. Włosiński,,
-
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364
Issue year2013
Vol11
Pages30-35
Keywords in Polishnaprężenia własne, powłok-podłoże, natryskiwanie HVOF
Keywords in Englishresidual stresses, coating-substrate, HVOF thermal spraying
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań naprężeń własnych w powłokach metalicznych (Cu, Ni, Ti) natryskiwanych metodą HVOF na podłoża ceramiki korundowej Al2O3. Naprężenia w powłokach badano poprzez pomiar krzywizny wygięcia powłoki z podłożem oraz z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Stoney’a opracowanego przez Clyne’a. Zbudowano model MES analizowanych układów powłoka-podłoże, który następnie poddano obciążeniu, w taki sposób aby doprowadzić badany układ do wygięcia odpowiadającego rzeczywistym zmierzonym ugięciom badanych próbek. W ten sposób uzyskano obraz stanu naprężeń własnych na przekroju badanych złączy wywołany rzeczywistym wygięciem próbek. Przedstawiono porównanie wyników wyznaczonych naprężeń w układzie powłoka-podłoże wg równań Clyne’a oraz z modelu MES.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 7.0
Citation count*7 (2020-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?