Skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych – wyniki badań ankietowych

Krzysztof Kaczorek

Abstract

In the article, taking into account the literature, it will be presented the approach to estimate the cumulative impact of the factors generating delays on the construction site. In addition, there will be described the results of the survey, which was designed to determine whether the Polish construction industry actually needs the researches related to the cumulative effect of the factors generating the delay on construction sites.
Author Krzysztof Kaczorek IIB
Krzysztof Kaczorek,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No6
Pages24-26
Publication size in sheets0.3
ConferenceInżynieria przedsięwzięć budowlanych. Konferencja naukowo-techniczna, 22-06-2016 - 24-06-2016, Wrocław, Polska
Keywords in Polish opóźnienie, budowa, przyczyna, skutek, czynnik
Keywords in Englishdelays, construction, cause, effect, factor
Abstract in PolishW artykule, uwzględniając literaturę przedmiotu, przedstawiono dotychczasowe podejście do szacowania skumulowanego wpływu czynników generujących opóźnienia na budowie. Ponadto omówiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na potrzebę określenia, czy polski przemysł budowlany faktycznie wykazuje potrzebę prowadzenia badań związanych ze skumulowanym wpływem czynników generujących opóźnienia na budowach.
DOIDOI:10.15199/33.2016.06.10
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back