Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń

Aleksandra Kruk , Agnieszka Gadomska-Gajadhur , Paweł Ruśkowski , Agnieszka Przybysz , Vanessa Bijak , Ludwik Synoradzki

Abstract

A soln. of poly-L-lactide (PLLA) (1%) in CH2Cl2 was mixed with an aq. soln. of poly(vinyl alc.) (PLA) (0.1%) and neomycin (5% by mass of PLLA) at 25°C to encapsulate neomycin in PLLA spheres. Effects of mol. masses of PLLA and PVA (13 000–40 000 g/mol and 30 000–205 000 g/mol, resp.) and the stirring rate (600–1200 rpm) on the sphere diam. (higher than 150 nm) were studied under expl. design conditions. The results were presented as a polynomial regression equation.
Author Aleksandra Kruk (FC / LTP)
Aleksandra Kruk,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Agnieszka Gadomska-Gajadhur (FC / LTP)
Agnieszka Gadomska-Gajadhur,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Paweł Ruśkowski (FC / LTP)
Paweł Ruśkowski,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Agnieszka Przybysz (FC / LTP)
Agnieszka Przybysz,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Vanessa Bijak (FC / LTP)
Vanessa Bijak,,
- Laboratory Of Technological Processes
, Ludwik Synoradzki (FC / LTP)
Ludwik Synoradzki,,
- Laboratory Of Technological Processes
Other language title versionsOptimization of the preparation of neomycin - containing polylactide spheres by mathematical methods of design of experiments
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No4
Pages766-769
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolilaktyd, nanosfery, neomycyna, kontrolowane uwalnianie API
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki optymalizacji procesu otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń. Wyznaczono równanie regresji określające wpływ średniej liczbowo masy molowej poli-L- -laktydu, średniej wagowo masy molowej poli- (alkoholu winylowego) oraz szybkości mieszania na średnicę powstających sfer. Głównym celem optymalizacji było opracowanie warunków, w których otrzymuje się sfery zawierające substancję aktywną przy minimalizacji ich rozmiaru.Neomycyna jest naturalnym antybiotykiem aminoglikozydowym wytwarzanym przez promieniowce Streptomyces fradiae. Jej strukturę przedstawiono na rys. 1. Neomycyna wykazuje działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze wobec bakterii Gram-ujemnych, niektórych Gram-dodatnich oraz prątków gruźlicy. Blokuje biosyntezę białek bakteryjnych, co upośledza ich funkcje życiowe, a w konsekwencji doprowadza do śmierci komórki. Neomycyna stosowana jest rzadko, mimo że wykazuje szerokie spektrum działania. Podaje się ją głównie zewnętrznie w przypadku chorób skóry, oczu lub błon śluzowych. Ze względu na to, że nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego jest także stosowana do jałowienia dróg pokarmowych lub jelit przed zabiegami operacyjnymi. W wyjątkowych przypadkach (posocznica) antybiotyk ten jest podawany parenteralnie (pozajelitowo).
DOIDOI:10.15199/62.2016.4.10
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-97895-optimization-of-the-preparation-of-neomycin---containing-polylactide-spheres-by-mathematical-methods-of-design-of-experiments-optymalizacja-otrzymywania-sfer-polilaktydowych-zawierajacych-neomycyn%C4%99,-z-wykorzystaniem-matematycznych-metod-planowania-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-przemysl-chemiczny-2016-4.html
Languagepl polski
File
Kruk_i_inni_PCh 04_2016.pdf 476.82 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 31-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 31-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 7; GS Citations = 14.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*14 (2020-08-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?