O ograniczeniach na stałe techniczne w ortotropowych modelach materiałów

Wojciech Jerzy Gilewski , S. Raczyński

Abstract

The present paper is dedicated to the discussion of elastic coefficients in the linear elastic orthotropic model o engineering materials. Limitations for the technical coefficients are described via strain energy considerations. The limitations and conditions required can be used for verification of the data taken from experimental analysis to computational model
Author Wojciech Jerzy Gilewski (FCE / ICE)
Wojciech Jerzy Gilewski,,
- The Institute of Civil Engineering
, S. Raczyński
S. Raczyński,,
-
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2016
Vol72
No4
Pages217-218
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsprężystość, materiały inżynierskie
Keywords in Englishelastic coefficients, engineering materials
Abstract in PolishPrzedyskutowano współczynniki sprężystości w ortotropowym modelu materiałów inżynierskich, w zakresie liniowej teorii sprężystości. Wykazano za pomocą rozważań energetycznych, jakie ograniczenia należy nałożyć na techniczne stałe sprężystości. Ograniczenia te i warunki symetrii sformułowania powinny być narzędziem do weryfikacji poprawności danych eksperymentalnych, które stanowią podstawę do budowy modeli obliczeniowyc
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?