Dylematy funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w województwie mazowieckim w świetle badań ankietowych

Renata Walczak , Włodzimierz Puliński

Abstract

The paper presents the status and prospects of organic farming development in Poland. The Article illustrates the results of a questionnaire survey covering 34 organic farms in Masovian Voivodeship, in historical region of Plock. The presented studies were carried out in April 2013. For surveyed farms the study shows the area and structure of agriculture land, the production structure, farmers education stage, work force structure and the factors motivating farmers to convert from conventional to organic farming. Among aspects surveyed are opinions regarding the profitability of organic farming, European aid and bureaucracy, farmers expectations. The results obtained are different from official Polish and European Union publications
Author Renata Walczak (CESS)
Renata Walczak,,
- College of Economics and Social Sciences
, Włodzimierz Puliński (CESS)
Włodzimierz Puliński,,
- College of Economics and Social Sciences
Pages54-76
Publication size in sheets1.1
Book Kludacz Magdalena, Piekut Marlena (eds.): Uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego miasta Płocka i powiatu płockiego, 2013, Płock, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, ISBN 978-83-936538-1-2, 237 p.
Keywords in Polishrolnictwo ekologiczne, gospodarstwa ekologiczne, region płocki, województwo mazowieckie, czynniki kształtujące dochody gospodarstw ekologicznych, dotowanie gospodarstw ekologicznych, produkcja towarowa w rolnictwie, plany rozwoju gospodarstw ekologicznych
Keywords in EnglishOrganic farming, organic farm, region of Plock, Mazovia Voivodeship, factors affecting organic farms income, organic farms subsidies, organic crop production, plans for the development of organic farms
Abstract in PolishW pracy przedstawiono zasady i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz polityki rolnej USA. Omówiono oba systemy w aspekcie koncepcji liberalizmu gospodarczego oraz historii kształtowania zasad polityki rolnej. Przedstawiono wady i zalety obu systemów. Autorzy omówili związek uwarunkowań rynku z optymalną z punktu widzenia ich krańcowej produktywności rynkową alokacją czynników wytwórczych. Omówiono przyczyny strukturalnych niedopasowań czynników produkcji i ich nieefektywne wykorzystanie
Languagepl polski
File
Monografia KNES Dylematy funkcjonowania gospodarstw.pdf 346.88 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?